Skip to content

⚡️Welcome To Make Me Royal⚡️

⚡️Order 2 Portraits And Receive a 10% Discount!⚡️

  General conditions

  General conditions

   

  These terms and conditions describe the rules and regulations for using the Make Me Royal website, which can be found at www.makemeroyal.com.

  By accessing this website we assume that you accept these terms and conditions. Do not continue to use www.makemeroyal.com if you do not agree to any of the terms and conditions stated on this page.

  The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer and all Agreements: “Customer”, “You” and “Your” refers to you, the person who signs up on this website and who complies with the Company's terms and conditions . “The Company”, “Ourselves”, “We”, “Us” and “Us” refers to our company. "Party", "Parties" or "Us" refers to both the Customer and ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and payment necessary to carry out the process of our assistance to the customer in the most appropriate manner for the express purpose of meeting the customer's needs in relation to the delivery of the services stated by the company, in accordance with and subject to Dutch law. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalization and / or he / she or she is considered interchangeable and therefore refers to the same.

  Cookies

  Read our cookie policy

  License

  Unless otherwise stated, Make Me Royal and / or its licensors own the intellectual property rights in all material on www.makemeroyal.com. All intellectual property rights are reserved. You may access them from www.makemeroyal.com for your own personal use, subject to restrictions set out in these terms and conditions.

  You should not:

  • Republish material from www.makemeroyal.com
  • Sell, rent or license equipment at www.makemeroyal.com
  • Reproduce, duplicate or copy material from www.makemeroyal.com
  • Redistribute content from www.makemeroyal.com

  Parts of this website allow users to post and exchange opinions and information on certain parts of the website. Make Me Royal does not filter, edit, publish or review comments prior to their presence on the website. Comments do not reflect the views and opinions of Make Me Royal, its agents and / or affiliates. Comments represent the views and opinions of the person who is posting their views and opinions. To the extent permitted by applicable law, Make Me Royal is not liable for the Comments or for any liability, damage or expense caused and / or suffered as a result of any use of and / or posting and / or appearance of the Comments on this website.

  Make Me Royal reserves the right to monitor all Comments and to remove any Comments that could be considered inappropriate, offensive or in breach of these terms and conditions.

  You warrant and represent that:

  • You have the right to post the comments on our website and have all necessary licenses and consents;
  • The Comments do not infringe any intellectual property right, including but not limited to copyrights, patents or trademarks of any third party;
  • The Comments do not contain any defamatory, defamatory, offensive, indecent or otherwise unlawful material that is an invasion of privacy
  • The Comments will not be used to solicit or promote any business or custom or commercial activity or illegal activity.

  You hereby grant Make Me Royal a nonexclusive license to use, reproduce, edit and authorize others to use, reproduce and edit any of your Comments in any form, format or media.

  Hyperlinks to our content

  The following organizations may link to our website without prior written permission:

  • Government agencies;
  • Search engines;
  • News organizations;
  • Online directory distributors may link to our website in the same way as hyperlinks to the websites of other listed companies; and
  • System-wide accredited businesses, except for non-profit organizations, charity shopping centers and charities that do not hyperlink to our website.

  Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) houdt niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring in van de verbindende partij en haar producten en / of diensten; en (c) past in de context van de site van de verbindende partij.

  We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

  • algemeen bekende bronnen voor consumenten- en / of bedrijfsinformatie;
  • dot.com community-sites;
  • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
  • online directory distributeurs;
  • internetportals;
  • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
  • onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

  We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig zou doen lijken voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Make Me Royal; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

  Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) houdt niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring in van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past in de context van de site van de verbindende partij.

  Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Make Me Royal. Geef uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens en de URL van uw site op, een lijst met eventuele URL's waarnaar u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

  Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website plaatsen:

  • Door gebruik van onze bedrijfsnaam; of
  • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waaraan wordt gekoppeld; of
  • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt verwezen, is dit logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

  Geen gebruik van het logo van Make Me Royal of andere illustraties is toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

  iFrames

  Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze veranderen..

  Inhoudsaansprakelijkheid

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website opkomen. Er mogen op geen enkele website links of links worden weergegeven die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins inbreuk maken op of pleiten voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

  Uw privacy

  Lees Privacybeleid

  Voorbehoud van rechten

  We behouden ons het recht voor om te vragen dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om alle koppelingen naar onze website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze koppelingsvoorwaarden en deze te volgen.

  Verwijdering van links van onze website

  Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u elk moment contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om of zo te reageren of rechtstreeks op u te reageren.

  We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is, we garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid niet; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

  Disclaimer

  Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

  • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
  • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
  • onze of uw verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
  • sluit onze of uw verplichtingen uit die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

  De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer beheersen, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contracten, onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke plichten.

  Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.